Privacyverklaring

Privacyverklaring

marsbentum kan persoonsgegevens verwerken, doordat je je inschrijft bij marsbentum en/of gebruik maakt van onze diensten.

Het is voor ons essentieel dat de informatie veilig is bij ons. Wij behandelen jouw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Al onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte en handelen ernaar. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@marsbentum.nl
 

Welke gegevens verzamelen we als je inschrijft

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inschrijfdatum
 • Bankgegevens
 • Voor minderjarigen de contactgegevens van ouder(s) / verzorger(s)
 • Inschrijving voor de les(sen)

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens
We gebruiken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst.
Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen.
 • Je aanvraag voor of wijziging van een les en/of cursus beoordelen en regelen.
 • Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Je incasso-opdrachten uitvoeren.
 • Je inschrijving bij een of meerdere lessen beheren.
 • Je inschrijving voor een les wijzigen.
 • Mailadressen kunnen incidenteel worden gebruikt om extra activiteiten vanuit marsbentum, die interessant kunnen zijn voor de leden, onder de aandacht te brengen.
 • Mailadressen worden gebruikt om wijzigingen in het rooster vanuit de app van marsbentum door te geven.

Van wie hebben we persoonsgegevens
Van iedereen die zich heeft ingeschreven bij marsbentum voor een (proef)les, cursus of lifestyle-traject. Daarnaast natuurlijk van contacpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

Met wie delen we gegevens
Wij gebruiken persoongegevens enkel binnen marsbentum voor administratieve en financiële doeleinden, zoals het versturen van een mail, factuur of incasso-opdracht. In de les gebruikt de docent een ledenlijst waarop naam en telefoonnummer staan. We verstrekken nooit (ongevraagd) gegevens aan derden.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
marsbentum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen jouw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens
We bewaren gegevens uiteraard voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wetgever ons dit voorschrijft.

Persoonsgegevens wijzigen en verbeteren
De gegevens die wij gebruiken, verkrijgen we via door jou, of door ouders/verzorgers, ingevulde formulieren (app PaynPlan). Mochten er wijzigingen zijn, dan verricht je die zelf in de app van PaynPlan.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven krijg je alleen toegestuurd als je je daar zelf voor aangemeld hebt bij de inschrijving op de app van PaynPlan, of via de hompage van onze website. Je kunt je op ieder gewenst moment ook zelf weer afmelden.

Gebruik van foto's en video's op social media en internet
In de lessen worden soms foto's en video's gemaakt voor publicatie. Wil je dit niet, dan kun je voorafgaand van de betreffende les, cursus of workshop je bezwaar kenbaar maken.

Zijn er nog vragen, wijzigingen, op- of aanmerkingen, dan horen wij dat graag.
06.51231664 | info@marsbentum.nl