Meer Bewegen voor Ouderen

do 11.30 | De Kaardebol
vr 09.30 | Waterkracht

MBvO bestaat sinds 1971 en staat voor bewegingsactiviteiten voor senioren met ouderdomsmotoriek onder leiding van docenten met een speciale opleiding hiervoor. Naast bewegingsspecifieke intenties wordt bij alle MBvO-activiteiten de bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid nagestreefd. Beweegplezier en sociaal contact zijn daarbij erg belangrijk. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. De doelgroep van het MBvO bestaat uit senioren met ouderdomsmotoriek. Er zijn ongeveer 400.000 ouderen in Nederland die deelnemen aan MBvO.
Naast de lessen in onze eigen studio, verzorgen wij deze lessen ook in De Kaardebol en De Waterkracht van Zutphen.